Klub Zielarski

Zdjęcie dzikiej róży: płatków, liści, konfitury

Spotkania w czwartek, godz. 11.00-13.00 (raz w miesiącu).

Instruktor Maria Kuzak.

Opłata za pojedyncze spotkanie dla studentów UTW DK Zacisze: 20 zł, pozostali: 30 zł.

Otacza nas świat pełen fascynujących roślin, zwykle nieznanych. Wiedza o bogactwie życia form roślinnych pozwala nabrać respektu dla ich możliwości, przywraca należny im szacunek, z jakim pierwotne kultury odnosiły się do wszystkich przejawów istnienia – nasi przodkowie też. Przez tysiąclecia swego istnienia, użyczając swoich składników dla utrzymania życia, podtrzymania zdrowia i pomocy ludziom, uczestniczyły w historii i sztuce ludzi, zawsze obdarzając swym pięknem. Poznając roślinną różnorodność, właściwości możemy docenić je i zaprzyjaźnić się z nimi. Ten zielony świat czeka na ponowne odkrycie i pełne współistnienie na Ziemi. 

Nasze spotkania:

Ciemne i jasne strony czarnego bzu 17.11.2022

 Moc roślin z ogrodu natury 20.10.2022