Dzieciaki nie płacą – warsztaty z artystami

Dzieciaki nie płacą – warsztaty z artystami

Termin realizacji: marzec-grudzień 2020 z przerwą wakacyjną

Dzieciaki nie płacą – warsztaty z artystami liczbą 589 głosów zostały wybrane przez mieszkańców jako jeden z dziewiętnastu projektów, które będą realizowane na Targówku w 2020 r. z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy.

W ramach projektu od 150 do 200 dzieci będzie mogło bezpłatnie wziąć udział w niezwykłych warsztatach prowadzonych przez artystów różnych dziedzin sztuki. W cyklu 10 warsztatów plastycznych znani artyści pokażą dzieciom jak można tworzyć niepowtarzalne dzieła. Dzięki warsztatom dzieci będą miały możliwość aktywnie spędzić weekend, poszerzyć artystyczne horyzonty i uczyć się wyrażać siebie poprzez sztukę.
Warsztaty odbywać się będą w salach Domu Kultury Zacisze. Na każdy z warsztatów prowadzona będzie oddzielna rekrutacja.

Zapisy na darmowe zajęcia odbywać się będą w kasie Domu Kultury Zacisze do wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

Warsztaty z artystami będą organizowane w weekendy w okresie roku szkolnego. Projekt umożliwi obcowanie ze sztuką już od najmłodszych lat bez względu na bariery finansowe oraz rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach artystycznych.

„Dzieciaki nie płacą – warsztaty z artystami” to unikalna szansa dla dzieci na zetknięcie się z wielką sztuką i osobami, które ją tworzą. To niecodzienna okazja poznać artystę nie tylko poprzez jego prace wyeksponowane galerii, ale również możliwość poznania człowieka przez jego warsztat artystyczny, filozofię tworzenia i zwykłą rozmowę. Dzięki tego typu warsztatom wszystkie dzieci, bez względu na status materialny będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
 

PROGRAM:

FILMY:

ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE: