Męski Zespół Wokalny "Żurawie"

  • Próby w piątek, godz. 11.15-13.15.

Instruktorka  Piotr Kurpik

Opłata: 120 zł/semestr.

Skład zespołu: Zdzisław Frączak, Marian Głowacki, Tadeusz Kowalczyk, Artur Lempart, Waldemar Mieleszczuk, Tadeusz Mikołajczyk, Waldemar Przęździęk

Wydarzenia szczególne

Nagrody i wyróżnienia 

Koncerty:

2024

2023

2022

2021

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

2012