Męski Zespół Wokalny "Żurawie"

Męski Zespół Wokalny Żurawie

Męski Zespół Wokalny „Żurawie” istniał do czerwca 2018 r. Powstał w 2012 r. z inicjatywy dyrektor Bożenny Dydek. Skupia seniorów - studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury "Zacisze". Śpiewał przy akompaniamencie akordeonu piosenki o bardzo zróżnicowanej tematyce. Często koncertował z zespołem wokalno-estradowym „Zaciszańska Nuta”, biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych w Polsce i za granicą. Dyrygentem i kierownikiem zespołu był Jan Czerwiński- repatriant z Kazachstanu.

W skład zespołu wchodzili: Zdzisław Frączak, Tadeusz Kowalczyk, Waldemar Mieleszczuk, Tadeusz Mikołajczyk, Andrzej Marciniak, Marek Płocharski,  ś+p Tomasz Ratajski.

Nagrody i wyróżnienia 

Koncerty:

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

2012