Męski Zespół Wokalny "Żurawie"

Próby w piątek, godz. 10.30-12.30.

Instruktor  Zbigniew Wójcik.

Opłata: 100 zł/semestr.

Skład zespołu: Zdzisław Frączak, Marian Głowacki, Zdzisław Jędrzejczak, Tadeusz Kowalczyk, Artur Lempart, Andrzej Lipski, Andrzej Marciniak, Waldemar Mieleszczuk, Tadeusz Mikołajczyk, Waldemar Przęździęk, Franciszek Sęk, Stefan Szczepański,  

Wydarzenia szczególne

Nagrody i wyróżnienia 

Koncerty:

2023

2022

2021

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

2012