Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista/ka ds. Edukacji i Animacji

Data dodania: 18 sierpnia 2023

Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/ka ds. EDUKACJI I ANIMACJI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

SPECJALISTA/KA DS. EDUKACJI I ANIMACJI

Miejsce wykonywania obowiązków: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Główne zadania:

 • Realizacja zadań zgodnie z misją, wizją i celami zawartymi w strategii Instytucji
 • Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji nowych pomysłów dotyczących animacji społeczno-kulturalnej, oferty zajęć i warsztatów oraz innych form działalności Domu Kultury  
 • Współpraca z innymi działami w ramach realizowanych przedsięwzięć
 • Dbanie o komunikację wewnętrzną.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań przypisanych wydziałowi
 • Przygotowanie i nadzór nad rocznym harmonogramem zajęć
 • Utrzymanie stałego kontaktu i współpracy z instruktorami w zakresie realizowanych zajęć.
 • Monitorowanie pracy sekcji i pracowni Domu Kultury Zacisze.
 • Współtworzenie programu wydarzeń edukacyjno-artystycznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie związane z kulturą
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
 • Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Dobra znajomość obsługi Excel, Word, Power Point, Pakietu Office 365
 • Wielozadaniowość
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność w weekendy
 • Bardzo dobra komunikacja pisemna i werbalna
 • Sprawność organizacyjna
 • Zdolności analityczne
 • Dokładność, rzetelność, zorientowanie na cel
 • Wysoka kultura osobista
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych

Mile widziane będą:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość programu „BILETYNA”
 • Wykształcenie wyższe
 • Komunikatywna znajomość języków obcych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Pracę w zgranym zespole
 • Możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres sekretariat@zacisze.waw.pl z tytułem maila SPECJALISTA/KA DS. Edukacji i Animacji do 3.09.2023 roku. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Blokowa 1 (dalej: „DK „Zacisze””).
 2. Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z DK „ZACISZE” za pomocą:
 • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa,
 • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: sekretariat@zacisze.waw.pl
 1. OD. W DK „ZACISZE” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
 1. Podstawy i cele przetwarzania. DK „ZACISZE” w procesie rekrutacji będzie przetwarzać Pani/Pana dane na następujących podstawach i celach: - przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy).
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w tym danych obejmujących szczególne kategorie.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO i lub art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w celu ewentualnego poinformowania o wynikach rekrutacji (jest to uzasadnione prawnie usprawiedliwionym interesem DK „ZACISZE”, który w naszej ocenie nie narusza Pani/Pana praw i wolności). 

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i informowania o nich dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Okres przechowywania danych. DK „ZACISZE” będzie przechowywać Pani/Pana dane przez następujący okres:
 • do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie wybrana wystąpimy o przekazanie nam dodatkowych danych oraz poinformujemy o nowych celach przetwarzania danych,
 • nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie, danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z DK „ZACISZE” w zakresie dostarczania DK „ZACISZE” usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne).
 2. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia (do zakończenia trwania rekrutacji) sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z DK „ZACISZE” lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt. 2 i 3 adresy.
 2. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

 

Wprowadził: Marzena Szychułda 18 sierpnia 2023
Opublikował: Marzena Szychułda 18 sierpnia 2023
Liczba odsłon: 0