BIP

Zarządzenia

Informacja o stanie kontroli zarządczej dyrektora Domu Kultury Zacisze za rok 2012

Załącznik nr 1 str. 1 

Załącznik nr 1 str. 2

Informacja o stanie kontroli zarządczej dyrektora Domu Kultury Zacisze za rok 2013

Załacznik nr 1 str. 1

Załacznik nr 1 str. 2

Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora z dnia 3 czerwca 2013 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru najemcy kawiarni w budynku Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 3/2013

Dyrektora z dnia 3 czerwca 2013 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru najemcy kawiarni w budynku Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.