Klub Historyczny

Na brązowym tle napis.: W poszukiwaniu własnych korzeni

Spotkania w czwartek, godz. 11.00-13.00 (raz w miesiącu).

Moderatorka Hanna Ciesielska.

Spotkania bezpłatne.

Spotkania w Klubie Historycznym to propozycja dla osób zainteresowanych poszukiwaniem własnych korzeni. Każdy z nas ma swoją historię, a w łańcuchu pokoleń przewijają się dzieje rodów, z których się wywodzimy, historia kraju, w którym się urodziliśmy lub przyszło nam żyć.

Można zaryzykować stwierdzenie, że życie każdego człowieka to gotowy materiał na powieść. Dziś książki biograficzne pisze wiele osób i to nie tylko ze świata celebrytów. Jednak pamięć może być zawodna, dlatego pisano dzienniki, wspomnienia, pamiętniki, utrwalano wydarzenia na fotografiach, z czcią przechowywano jakieś świadectwa materialne, np. często we wspomnieniach sybiraków przewija się motyw książeczki do nabożeństwa. Pamięć jednostkowa i rodzinna zawsze związana jest z wydarzeniami epokowymi, jednak do najmłodszego pokolenia najbardziej przemawia historia w postaciach zapisana.

Poszukiwanie własnych korzeni, tworzenie drzewa genealogicznego mogą stać się ciekawym zajęciem, stwarzającym przy okazji możliwość spotkań z najstarszymi członkami rodziny, wymiany fotografii, odkrywania ukrytych przekazów i tajemnic przodków.